centos 7 安装和配置vncserver

安装步骤:

       关闭防火墙,centos的防火墙是firewalld,关闭防火墙的命令systemctl stop firewalld.service 。关闭enforce,setenforce 0。

 1.安装tigervncserver,yum install tigervnc-server tigervnc-server-module

 2.拷贝配置文件cp /lib/systemd/system/vncserver@.service /etc/systemd/system/vncserver@:1.service

 3.进入到配置文件目录cd /etc/systemd/system

 4.修改配置文件vim vncserver@:1.service

配置文件内容为:

[Unit]
Description=Remote desktop service (VNC)
After=syslog.target network.target

[Service]
Type=forking
User=root
ExecStart=/usr/bin/vncserver :1 -geometry 1280x1024 -depth 16 -securitytypes=none -fp /usr/share/X11/fonts/misc
ExecStop=/usr/bin/vncserver -kill :1

[Install]
WantedBy=multi-user.target

 5.  启用配置文件 systemctl enable vncserver@:1.service

 6. 设置登陆密码:vncpasswd

 7. 启动vncserver:systemctl start vncserver@:1.service

 8 . 启动状态查看:systemctl status vncserver@:1.service

 9.查看端口状态:netstat -lnt | grep 590*

 10.查看报错信息:grep vnc /var/log/messages

发表评论

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen:

使用新浪微博登陆